Groeps- en individuele begeleiding

De jongerencoaches van Participe leggen - in het kader van BOOST - op verschillende manieren contact met jongeren. Naast groepsactiviteiten is er ook ruimte voor individuele begeleiding.

Talentcoaching

Een voorbeeld van individuele begeleiding is Talentcoaching. De inzet kan per jongere verschillen, echter de uitgangspunten zijn voor elke jongere gelijk. Namelijk het  versterken van competenties en het sociale netwerk (eigen kracht). Snel inzetbaar en zo dicht mogelijk in de buurt/ omgeving van de jongere. Inzet is de overgang tussen geïndiceerde zorg en zelfstandig functioneren zo traploos mogelijk laten verlopen en zoveel mogelijk gebruik makend van de al bestaande expertise. We werken vanuit het principe 1jongere1plan door deskundigheid van organisaties te verbinden.
 

Actief in de buurt

De jongerencoaches zijn ook op de straat te vinden. In elke wijk vind je een jongerencoach die in jouw buurt kijkt wat er allemaal speelt. De jongerencoach zoekt contact met jongeren en buurtbewoners en maakt een praatje. Je herkent een jongerencoach aan zijn/haar kleding. Wil je één van de jongerencoaches spreken? Stuur dan een mail naar jongerenwerk@participe.nu

 

Jongerencoaches

In Alphen aan de Rijn zijn de volgende jongerenwerker actief.

De hulp van de coach kan door alle betrokkenen worden ingeroepen. In de praktijk zullen de verzoeken om een coach vooral uitgaan van ketenpartners. Op deze manier kan een jongere, ondanks het feit dat de problematiek een organisatie overstijgt, toch geholpen worden.