Wmo voorzieningen

 
Gehandicaptenparkeerkaart

Wie een aantoonbare loopbeperking heeft, kan in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Daarmee kunt u gebruik maken van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze parkeerkaart kunt u aanvragen bij het Serviceplein.

Lees meer
 
Woonvoorzieningen

Als u door lichamelijke beperkingen belemmerd wordt in het zelfstandig functioneren in uw woning, dan kan een woonvoorziening of woningaanpassing een oplossing zijn. Bijvoorbeeld een aanpassing van de in uw huis aanwezige drempels, een zitvoorziening in de douche of een traplift etc. U kunt een melding doen bij het Serviceplein.

Lees meer
 
Rolstoelvoorzieningen

Wanneer u langer dan zes maanden of zelfs blijvend van een rolstoel afhankelijk bent, kunt u een melding doen bij het Serviceplein. Vervolgens beoordeelt Participe in opdracht van de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt.
 

Lees meer
 
Lokaal en regionaal vervoer

Als u als gevolg van beperkingen niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt dit melden bij het  Serviceplein. Denk hierbij aan een CVV-pas (een pas om gebruik te maken van de Regiotaxi), een scootmobiel of een aangepaste fiets.

Lees meer
 
Huishoudelijke ondersteuning

Bent u door ziekte, vanwege een handicap of een andere beperking niet meer in staat om het huishouden of uw gezin zelfstandig draaiend te houden? Dan kunt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Denk hierbij aan huishoudelijke werkzaamheden zoals stofzuigen, het onderhouden van sanitair of stoffen.

Lees meer
 
Begeleiding en dagbesteding

Ons streven is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft leven en wonen. Soms is daarvoor een extra steuntje in de rug nodig. Neem contact op met Tom in de buurt om de mogelijkheden te verkennen.

Lees meer

Opvoedondersteuning

 
Speelotheek

Alle kinderen vinden spelen leuk! Spelen is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar speelgoed en spelletjes zijn soms duur. En het kan lastig zijn te weten welk spel past bij de leeftijd van je kind. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen spelen.

Lees meer
 
Oudercursssen

Opvoeden is leuk, maar soms ook bestmoeilijk. Iedere ouder kan wel eens hulp of advies gebruiken. In een oudercursus krijgen ouders tips over deopvoeding en kunnen ze met andere ouders ervaringen uitwisselen. Alle ouders met een kind tussen 0 en 18 jaar kunnen een oudercursus volgen.

Lees meer
 
Voorlichtingsbijeenkomsten

Algemene informatie, zoals folders, tijdschriften en de media zijn niet altijd en niet voor alle (allochtone) groepen bereikbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Daarom organiseert Kom Erbij voorlichtingsbijeenkomsten.

Lees meer
 
Intermediair/tolk

Het is belangrijk dat ouders kunnen praten met de mensen die werken bij organisaties als een basisschool, het consultatiebureau of het maatschappelijk werk. En dat ze elkaar begrijpen. Soms is dat lastig omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt of niet bekend is met de cultuur van de ander. Dan is het fijn als iemand kan helpen.

Lees meer
 
Activiteiten voor vaders

Bij veel activiteiten over opvoeding komen vooral moeders. Maar ook vaders spelen een belangrijke rol in de opvoeding. Daarom organiseren wij apart voor vaders activiteiten, vaak onder de titel 'de kracht van vaders'.

Lees meer
 
Opstap

Kinderen leren in hun eerste jaren heel veel. Niet alleen op school, maar ook thuis. Opstap helpt ouders om thuis met hun kind spelenderwijs extra te oefenen. Zo kan hun kind een goede start maken in groep 3.

Lees meer
Laad meer