Centrale plek in de buurt

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft 12 accommodaties aangewezen die een centrale rol hebben in de buurt. Dit zijn plekken waar mensen graag binnenstappen en zich kunnen ontwikkelen. Ook zijn het plekken waar activiteiten plaatsvinden en buurtbewoners en -verenigingen , activiteiten kunnen organiseren. 

Zie voor meer info:

Beheer
In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn beheert Participe/Incluzio vanaf juli 2021 5 buurthuizen. Dit zijn plekken waar u als bewoner terecht kunt met vragen en voor de gezelligheid. Als u een ruimte wilt huren, neem dan contact met ons op. 

Buurthuizen

Tarieven

De hoogte van de verhuurtarieven worden bepaald door gemeente Alphen. Sinds januari 2021 hanteert de gemeente Alphen aan den Rijn voor alle buurt- en dorpshuizen dezelfde huurtarieven. Daarbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de aard van de activiteiten.
In principe wordt een kostendekkend tarief gehanteerd, met aanvullende kortingsregelingen. Voor openbaar toegankelijke vrijwilligersiniatieven met een maatschappelijk doel kan de korting oplopen tot 100%.

Kostendekkend tarief 
Het kostendekkende tarief  is € 0,50 per m2/per uur. Dit geldt voor activiteiten die

  • niet voor iedereen toegankelijk zijn,
  • een commercieel doel hebben,
  • een politiek of religieus doel hebben

Maatschappelijk tarief 
Maatschappelijke activiteiten betalen maximaal € 0,30 per m2/per uur. In een groot aantal gevallen geldt er nog een extra korting

Het stroomschema van de gemeente geeft meer duidelijkheid over de kortingsstructuur. Wilt u meer informatie over het tarief dat voor u zou gelden, neem dan contact op met de beheerder.